Smečenská 291, 273 06 Libušín
info@bwgagentura.cz
+420 730 935 849
Menu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti: Best Working Group s.r.o., se sídlem: Smečenská 291, 273 06 Libušín, identifikační číslo: 082 60 087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 315864 (dále jen „Provozovatel“) se vztahují k online interaktivnímu katalogu provozovaném na webové stránce umístěné na adrese www.bwgagentura.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.2 Obchodní podmínky stanovují, že online katalog není provozován a neslouží jako internetový obchod, skrze který lze prezentované zboží přímo nakoupit. Jediný proces realizovatelný na Webové stránce, je pouze odeslání poptávky, na jejímž základě, je poptávajícímu zaslána oficiální nabídka. Nabídka zaslaná poptávajícímu, následná objednávka poptávajícího, tj. samotný nákup zboží je již realizován mimo Webové stránky standardním obchodním procesem a nevztahují se na něj obchodní podmínky provozování internetového obchodu.

1.3 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat.

1.4 Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Forma vztahu Provozovatele a poptávajícího

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webové stránce je informativního charakteru a Provozovatel přijetím poptávky od poptávajícího neuzavírá kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Webová stránka obsahuje informace o službách: Agentury práce

3. Cenové podmínky, platební podmínky, přepravní podmínky a dodání zboží

3.1 Vzhledem k tomu, že Webová stránka neslouží jako internetový obchod, nejsou tyto informace dostupné na Webové stránce.

3.2 Závazné cenové podmínky, platební podmínky, přepravní podmínky a dodání zboží jsou řešeny individuálně až na základě oficiální nabídky v rámci standardního obchodního styku realizovaného mimo Webovou stránku.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

5.3 Poptávající souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li poptávající jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poptávajícímu.

5.4 Poptávající bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, v Uživatelském účtu, při poptávce provedené z Webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.
Zpracováním Osobních údajů Poptávajícího, případně klienta může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále již nebudou Osobní údaje Provozovatelem bez předchozího souhlasu Poptávajícího předávány třetím osobám.

5.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro odbavení veškerých požadavků Poptávajícího vznesených na Provozovatele ve smyslu tvorby a zaslání cenové nabídky, samotná realizace díla na základě akceptace nabídky a podpisu smlouvy o dílo, případně po dobu danou legislativou, např. pro účetní účely.

5.6 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7 Další informace o zpracování Osobních údajů na Webové stránce spojené s používáním Webové stránky jsou uvedeny na stránce: GDPR

6. Zasílání obchodních sdělení

6.1 Poptávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Poptávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Poptávajícího.

6.2 Tento souhlas může Poptávající kdykoliv zrušit odesláním zprávy na elektronickou adresu Provozovatele, ve které tento požadavek jednoznačně a pochopitelně uvede (např.: Žádám Vás o vyjmutí mé e-mailové adresy z databáze klientů, kterým zasíláte obchodní sdělení.). Provozovatel do 7 dnů od obdržení požadavku provede nezbytné technické úkony nutné k tomu, aby již v budoucnu nedošlo k zaslání obchodních sdělení Poptávajícímu do doby, než s tímto Poptávající opět projeví svůj souhlas, např. odesláním poptávky z Webové stránky.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Kontaktní údaje Provozovatele:


79spokojených klientů
6850registrovaných uchazečů
1015obsazených pozic

Chci práci

Pošlete nám kontakt na vás a my se vám ozveme s nabídkou.

Tyto webové stránky používají cookies a analytická data. V případě, že souhlasíte s jejich použitím klikněte na tlačítko "SOUHLASÍM" niže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme najdete na stránce Zpracování osobních údajů.